Настоятелство

Членове на настоятелството на Народно Читалище „Аврора-2013″ – ПЕРНИК

  1. Елена Костадинова – Председател
  2. Милена Миткова Сейдия – член
  3. Емил Соколов – член